Հրանտ Մաթևոսյան.« Կանաչ դաշտը»

«Օդում այդ վտանգից ձայն չկար, հովտում այդ վտանգը չէր երևում, քամու մեջ այդ վտանգի հոտը չկար, բայց ձին չէր կարողանում արածել» : Հրանտ Մաթևոսյանի «Կանաչ դաշտ»-ը 1978 թվականին հրապարակվել է «Մեր վազքը» ժողովածուում: Սա այն ստեղծագործությունն է , որը հուզում է բոլորին՝ անկախ տարիքից: Հեղինակը պատմում է ձիու և գայլի մենամարտի մասին, պատմում է շատ մանրամասն ու ճշգրիտ:…

That’s me

Hey, that’s me Martin, I’m 17 and I study at MSKH My high school years started at 2017 I hope will finish in this flawless school with a lot of indelible memories, where you surrounded by mesmerizing atmosphere. Every minute in this high school makes you love more and more. There are a variety of stories and memories which…

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻՑ /2

Շտեմարան։ Հնչյունաբանություն (ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) 1․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում է․ Պատասխան՝ 4) Դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի, անէ 2․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում ե․ Պատասխան՝ 4) ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա 3․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում օ․ Պատասխան՝ 3) հանապազօր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզօծ 4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում ո Պատասխան՝ 4) հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ 5․Ո՞ր շարքի բոլոր…

Բաղաձայնների ուղղագրությունը

Բ-Պ-Փ Կետերի փոխարեն գրել բ, պ կամ փ. ա.Գինարբուք, աղբակույտ, ամփոփել, ամպհովանի, երեսսրբիչ, աղբյուր, սփրթնել, սբրդել, թմբլիկ, դրմբոց, թրմփալ, թփրտալ, խաբկանք, խափշիկ,  անխաբ, անխափան, անկապտելի, կապկպել, կապկափել, ձերբազատվել, դարբին, ուրբաթ, համբերություն, շամփուր, ծոպավոր, Ծոփք, սրբապատկեր, ժայռակոփ, կոպ, նրբահնչյուն, Աբխազիա, Հակոբյան, ընդհուպ, գոփել, հարբուխ, ըմբոշխնել, բամփ, բամփել, ամպշող, հուսախափ, խծբծանք, արբենալ, Արփինե, դարբաս, սիբեխ, ըմբշամարտ, տրոփյուն,…