Հրանտ Մաթևոսյան.« Կանաչ դաշտը»

«Օդում այդ վտանգից ձայն չկար, հովտում այդ վտանգը չէր երևում, քամու մեջ այդ վտանգի հոտը չկար, բայց ձին չէր կարողանում արածել» : Հրանտ Մաթևոսյանի «Կանաչ դաշտ»-ը 1978 թվականին հրապարակվել է «Մեր վազքը» ժողովածուում: Սա այն ստեղծագործությունն է , որը հուզում է բոլորին՝ անկախ տարիքից: Հեղինակը պատմում է ձիու և գայլի մենամարտի մասին, պատմում է շատ մանրամասն ու ճշգրիտ:…

That’s me

Hey, that’s me Martin, I’m 17 and I study at MSKH My high school years started at 2017 I hope will finish in this flawless school with a lot of indelible memories, where you surrounded by mesmerizing atmosphere. Every minute in this high school makes you love more and more. There are a variety of stories and memories which…

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻՑ /2

Շտեմարան։ Հնչյունաբանություն (ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ) 1․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում է․ Պատասխան՝ 4) Դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի, անէ 2․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում ե․ Պատասխան՝ 4) ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա 3․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում օ․ Պատասխան՝ 3) հանապազօր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզօծ 4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում ո Պատասխան՝ 4) հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ 5․Ո՞ր շարքի բոլոր…

Բաղաձայնների ուղղագրությունը

Բ-Պ-Փ Կետերի փոխարեն գրել բ, պ կամ փ. ա.Գինարբուք, աղբակույտ, ամփոփել, ամպհովանի, երեսսրբիչ, աղբյուր, սփրթնել, սբրդել, թմբլիկ, դրմբոց, թրմփալ, թփրտալ, խաբկանք, խափշիկ,  անխաբ, անխափան, անկապտելի, կապկպել, կապկափել, ձերբազատվել, դարբին, ուրբաթ, համբերություն, շամփուր, ծոպավոր, Ծոփք, սրբապատկեր, ժայռակոփ, կոպ, նրբահնչյուն, Աբխազիա, Հակոբյան, ընդհուպ, գոփել, հարբուխ, ըմբոշխնել, բամփ, բամփել, ամպշող, հուսախափ, խծբծանք, արբենալ, Արփինե, դարբաս, սիբեխ, ըմբշամարտ, տրոփյուն,…

«Փոքրիկ դրախտ» Խուլիո Կորտասար

Վերլուծություն Գեներալ Օրանգուի ղեկավարած երկրի բնակիչները ոսկե ձկնիկների քանակով էին չափում երջակնությունը: Այդ երջանկությունը իշխանությունն էր սահմանել:Երբ երկրի բնակչի տասնութ տարին լռանում էր, նրան անվճար ձկնիներ էին ներարկում: Գոյություն ունեին օրգանիզմում մահացած ձկնիկներին ոչնչացնող սրվակներ, որոնք վաճառվում էին: Աղքատ ընտանիքների մասին խորհելիս, իշխանությունը հնարավորություն էր ընձեռում նրանց ձեռք բերել սրվակները ապառիկով՝ բռնագանձելով կրկնակին: Եթե վերոնշյալ…

Problems | How to Solve a Problem

How to Solve a Problem “The best years of your life are the ones in which you decide your problems are your own. You do not blame them on your mother, the ecology, or the president. You realize that you control your own destiny.” Albert Ellis “Problems are to the mind what exercise is to…

Առաջադրանք

Գրիր մեկ բառով: ճահիճներով պատված- ճահճապատ նոր տնկած- նորատունկ մանրէներ ծնող- մանրէածին նվեր տվող- նվիրատու մորը սիրող- մայրասեր նուրբ հնչող- նրբահունչ մարդկանց ատող- մարդատյաց շահույթ բերող- շահութաբեր մաքուր գրած- մաքրագրած շեկ վարսերով- շիկավարս միայնակ կյանք վարող- մենակյաց շատ շնորհներ ունեցող- բազմաշնորհ մեգով պատված- միգապատ ինչքից զուրկ- ընչազուրկ 2. Տեքստը մեկ նախադասությամբ փոխադրի´ր: Սըր Ուոլթըր Ռլեյնը…